Socials21
Que canviï tot a fons! Que sorgeixi un nou món de les arrels de la Humanitat! Que regni una nova deïtat sobre els homes, que s'obri un nou futur davant d'ells!   Al taller, a les cases, a les assemblees, en els temples, que canviï tot a tot arreu!                                                                                              
Friedrich Hölderlin

Jocs i mapes interactius


1r ESO


2ESO


3ESO


4ESO


2nbatx


RecursosTIC

  Aquesta pàgina va néixer, ja fa uns anys, amb la intenció d'oferir al'alumnat una sèrie de materials i recursos per les assignatures de Ciències Socials. Amb el temps, la pàgina ha crescut de tal manera que s'ha fet difícil el manteniment i l'actualització dels seus continguts. D'altra banda, la urgència al'hora de crear materials i penjar-los ha impossibilitat la suficient correcció i revisió d'alguns continguts. En cas que trobeu errades o incorreccions, agrairia la vostra ajuda completant el següent formulari. 
  Aquest web està creada amb finalitats únicament educatives, sense ànim de lucre, al servei de l'alumnat, ensenyants i de tots aquells interessats. Utilitza materials d'elaboració pròpia i recursos d'altres webs, tot citant les fonts quan es coneix la seva procedència. En cas d'utilització indeguda d'imatges o continguts amb protecció o drets d'autor, preguem completar el formulari que figura a continuació per procedir a la immediata rectificació o cancel·lació dels continguts.