Socials21

L'Islam
Activitats


 L'Imperi Bizantí
Activitat 1.   L'expansió de l'Islam  (Mapa EducaPlay

 L'Islam
Activitat 2.   L'Islam   (Mots encreuats)
EducaPlay


 La societat feudal
Activitat 3.    L'Islam   Test EducaPlay


Activitat 4.    La ciutat musulmana EducaPlay
Tornar a 2n d'ESO Activitat 5     L'organització política Imatge en EducaPlay


Activitats d'aula.    OpenOffice


L'Islam.  "Libros vivos"  (Editoria SM)


L'Islam     Animació flash  (Enciclonet.com)


  Visita virtual a l'Alhambra i el Generalife (spainisculture.com)


Visita virtual a la mesquita de Còrdova. (Catedral de Còrdoba.es)


 Cronologia de l'Islam.  Animació flash.  (Prof. Isaac Buzo)