Era el millor dels temps, i era el pitjor; era l’edat de la saviesa i la de la ximpleria; era l’època de la fe i l’època de la incredulitat; l’estació de la Llum i la de les Tenebres; era la primavera de l’esperança i l’hivern de la desesperació; tot se’ns oferia com a nostre i no teníem absolutament res; anàvem tots directament al Cel, tots ens precipitàvem cap a la direcció contrària.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Charles Dickens. Una història de dues ciutats.


     Materials  d'aula. (Resum)

Els pobles preromans, situació geogràfica i trets essencials                                       
(Resum)

La Península Ibèrica i les Illes Balears en el context de les guerres pùniques             
(Resum)

La romanització: aspectes polítics, econòmics i culturals                                             
(Resum)

El període visigot                                                                                                           
(Resum)

AI-andalus                                                                                                                     
(Resum)

Els regnes cristians (Resum)

La conquesta i la repoblació de les Illes Balears
(Resum)