Era el millor dels temps, i era el pitjor; era l’edat de la saviesa i la de la ximpleria; era l’època de la fe i l’època de la incredulitat; l’estació de la Llum i la de les Tenebres; era la primavera de l’esperança i l’hivern de la desesperació; tot se’ns oferia com a nostre i no teníem absolutament res; anàvem tots directament al Cel, tots ens precipitàvem cap a la direcció contrària.
                                                                                                                                  Charles Dickens. Una història de dues ciutats.


     La Restauració (Resum del tema)                                            pdf 78 kb

     

 

     Esquema del tema                                                                    pdf 103 kb
     Gràfiques amb els resultats electorals                                      pdf 22 kb
     Cronologia de la restauració                                                     pdf 29 kb
     La crisi de la Restauració (1898-1931) (Esquemes del tema) pdf 262kb 
     La Restauració. (Activitats)                                                      pdf 122 kb
 
     Altres materials, apunts i pàgines d'interès
 

   Resum històric                                                                          edu365.com

    Quadre resum periode 1874/1885 (Castellà)                            Kairos.es
     Quadre resum  periode 1885/1902 (Castellà)                          Kairos.es
     Quadre resum periode 1902 (Castellà)                                    Kairos.es
     Materials diversos (Castellà)                                                    Kairos.es
     La Restauració    Apunts, vocabulari, cronologia.                    buxaweb
     El sistema canovista  Pregunta resolta.                                    selectivitat.tv
     El régimen de la Restauración  (Apunts)                                  Pedro A.Ruiz
      La Restauración  (Apunts)                                                       IES  Fray Pedro de Urbina                 

   El catalanisme polític                                                               Gencat.cat

   El regreso de los borbones. Memorias de España.                 Documental RTVE


     Alguns documents i fonts primàries
     Constitució de1876. Texte i preguntes resoltes.                       educared
     Manifest de Sandhurst. 1 de Desembre de 1874                     xtec.es
     La Constitució de 1876                                                             xtec.es
     Presentació del Memorial de Greuges (1885)                          xtec.es
     El problema colonial, el seu aspecte econòmic.(1897)             xtec.es
     La opinión pública ante la guerra.1898.                                    xtec.es


  Lectures online relacionades
    El ruedo ibérico, de Ramón del Valle-nclán
    Episodios nacionales, de Benito Pérz Galdós. (Edició digital)  Bibl. virt. M de Cervantes
    Los pazos de Ulloa. deEmilia Pardo Bazán.
    La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín.            (Edició digital)  Bibl. virt. M de Cervantes