Mapes i texts per comentar
Els pobles preromans a la Península Ibèrica
La Mediterrània occidental durant la Segona Guerra Púnica
Hispania en època d'August                                                                                   
La formació dels regnes cristians
l'Expansió dels regnes cristians als segles XII i XIV                                                
La conquesta de les Illes Balears                                                               
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa

Els diferents regnes hispànics dels Reis Catòlics després de les conquestes de Granada i Navarra                       
Els dominis europeus de Carles V i Felip II 
La Pau dels Pirineus i el Tractat d'Urecht 

Mapa
Mapa
Mapa


La il·lustració espanyola

Text


Els fets més importants de la guerra d’Independència contra Napoleó     

Mapa


Mapa

La crisi del 98                                                                                

El procés desamortitzador a la Espanya del segle XIX              
Text

Text


La guera del Marroc

Mapa


La constitució republicana de 1931

Text


La Guerra Civil Espanyola

Mapa


Comndena de les Nacions Unides al règim de Franco

Text

La Constitució espanyola de 1978

Text
 


51px