Resums dels temes d'Història d'Espanya
Els pobles preromans, situació geogràfica i trets essencials

La Península Ibèrica i les Illes Balears en el context de les guerres pùniques

La romanització: aspectes polítics, econòmics i culturals

El període visigot

AI-andalus

Els regnes cristians

La conquesta i la repoblació de les Illes Balears

Els Reis Catòlics

L'Espanya dels ÀustriesEl segle XVIII.

La crisi de l’Antic Règim. 


El règim de la Restauració

La crisi de la Restauració

La Segona República.

La Guerra Civil espanyola.

La dictadura franquista
L’Espanya democràtica. La transició

L’Espanya democràtica.  La Constitució

’Espanya democràtica. L'Estatut d'Autonomia Balear

 

51px