Que canviï tot a fons! Que sorgeixi un nou món de les arrels de la Humanitat! Que regni una nova deïtat sobre els homes, que s'obri un nou futur davant d'ells!  
Al taller, a les cases, a les assemblees, en els temples, que canviï tot a tot arreu!                                                                                              
Friedrich Hölderlin                                 


Què són els Estats fallits o fràgils?

Els Estats Fràgils o Fallits són Estats que manquen de legitimitat política, els governs dels quals no són capaços de garantir l'estabilitat, la seguretat ni els drets, com tampoc l'accés a béns per a la majoria de les persones. Dins d'aquest marc, els factors de fragilitat poden combinar-se entre si amb més o menys intensitat; portat a l'extrem, el paradigma de l'Estat fràgil és el d'un Estat sumit en un conflicte civil, sense autoritat ni legitimitat i sense capacitat, per tant, de garantir a la població la provisió dels serveis més bàsics. Hi ha una llista de tots el Estats que té com a objectiu avaluar la vulnerabilitat dels estats a un conflicte o col·lapse.
                                                                                                  Lidia Moreno Olmos, alumna de 3r d'ESO de l'IES Madina MayurqaLa nostra font d'informació.

Fund For Peace és una organització independent, no partidista,  de recerca sense ànim de lucre i d'intenció
educativa que treballa per prevenir els conflictes violents i promoure la seguretat sostenible.
Promouen la
seguretat sostenible mitjançant la investigació, la formació i l'educació, la participació de la societat civil, la construcció
de ponts a través de diversos sectors, i el desenvolupament de tecnologies innovadores i eines per als responsables
polítics.


Alguns exemples de la feina realitzada per l'alumnat de 3r d'ESO
Mapa realitzat per Enric Llorca, alumne de 3r C de l'IES Madina Mayurqa
He utilitzat GoogleMyMaps. Les dades han estat obtingudes de l'ONG, fundforpeace.orgMapa realitzat per Lidia Moreno, alumna de 3r D de l'IES Madina Mayurqa
He utilitzat GoogleMyMaps i les dades han estat obtingudes de, fundforpeace.org


Mapa realitzat per Mariano Pieri, alumne de 3r C de l'IES Madina Mayurqa
He utilitzat GoogleMyMaps. Les dades han estat obtingudes de l'ONG, fundforpeace.orgMapa realitzat per Carme Vidal alumna de 3r D de l'IES Madina Mayurqa
He utilitzat GoogleMyMaps i les dades han estat obtingudes de, fundforpeace.org


Mapa realitzat per  les alumnes Natalia Garcia Huete i Laia Vargas Robert
de 3r C de l'IES Madina Mayurqa. Hem utilitzat GoogleMyMaps per fer la feina. Les dades
han estat obtingudes de l'ONG, fundforpeace.org