Socials21
Que canviï tot a fons! Que sorgeixi un nou món de les arrels de la Humanitat! Que regni una nova deïtat sobre els homes, que s'obri un nou futur davant d'ells!   Al taller, a les cases, a les assemblees, en els temples, que canviï tot a tot arreu!                                                                                              
Friedrich Hölderlin
tercer ESO


Mapes
- Estats fràgils és una feina realitzada pels alumnes de tercer d'ESO de l'IES Madina Mayurqa.
A partir de les dades obtingudes en Fund for Peace, Fragile Estates Index, 2016, l'lumnat ha elaborat mapes (GoogleMyMaps) localitzant els estats amb alt i molt alt risc de fragilitat. Han observat i analitzat els índex, el seu significat i han obtingt conclusions sobre la localització geogràfica d'aquests països


Mallorca Travel Class - Madina Travel Class és la nostra agència de viatge virtual
L'alumnat de tercer d'ESO de l`IES Madina Mayurqa ha realizat una avenura geogràfica, creativa i d'indagació pel continent europeu. Treballant de forma cooperativa l'alumnat ha creat diversos paquets vacacionals per les principals capitals d´Europa.

Propostes de l'aumnat dels cursos:  3rE - 3rD


Enquesta Hotels - Enquesta d'establiments hotelers.
Aquesta feina realitzada per l'alumnat de tercer d'ESO de l'IES Juníper Serra consistí en un treball de camp, de recollida d'informació i d'elaboració estadística que va permetre l'alumnat conèixer l'oferta turística de la nostra Comunitat.
           - Enquesta d'establimenrts hotelers  Resultats (pdf)
          
- Enquesta d'establiments hotelers  (formularis de Google)
          
- Formulari per imprimir   (pdf)- Les vint empreses més grans del món és una feina realitzada pels alumnes de tercer d'ESO de l'IES Madina Mayurqa.

L'alumnat ha elaborat mapes (GoogleMyMaps) localitzant els les principals empreses del món segon el seu capital borsari. Han observat i analitzat les dades, el seu significat i han obtingt conclusions personals.Activitats d'aula per l'alumnat  (Temes)                                                  
- L'organització política de les societats (pdf)